تایپ30
  • آشنایی با USB TYPE-C

    چندین سال است در دنیای تکنولوژی نام USB را شنیده و به طور کامل با آن آشنا هستیم و انواع مختلفی از آن را د ...

    چندین سال است در دنیای تکنولوژی نام USB را شنیده و به طور کامل با آن آشنا هستیم و انواع مختلفی از آن را دیده و روزانه با آنها ارتباط داریم. اخیرا ورژن جدیدتری از USB منتشر شده به نام USB TYPE-C که قاب ...

    بیشتر بخوانید